header
Regulamin dyżurów nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 listopada 2010 16:25
 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły

i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela.

 1. Grafik dyżurów nauczycielskich układa nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 2. Dyżur obowiązuje wszystkich pedagogicznych pracowników szkoły.
 3. Nadrzędnym celem dyżurów w szkole jest zapewnienie uczniom bezpiecznego przebywania oraz wypoczynku przed zajęciami i w czasie przerw.
 4. Miejscem dyżurów Szkoły Podstawowej w Rygałówce są:

-        korytarz

-        klatka schodowa

-        szatnia

-        sanitariaty

-        teren boiska szkolnego

 

 1. Dyżury nauczycielskie obejmują wszystkie przerwy między zajęciami do ich zakończenia.
 2. Dyżur przed pierwszą lekcją zaczyna się od godz. 7.30, a kończy się po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 3. Za nieobecnego nauczyciela dyżurującego w danym dniu, dyrektor wyznacza inną osobę dyżurującą spośród pozostałych pracowników pedagogicznych.

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO.

 1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
 2. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. niedopuszczenie do niebezpiecznych zabaw, biegania po schodach, samowolnego opuszczania terenu posesji szkoły, używania przez uczniów wobec siebie przemocy fizycznej i słownej, itp.
 3. Dąży do wyeliminowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
 4. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur w sposób aktywny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami oraz wykonywanie innych czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
 5. Nauczyciel w czasie pełnienia dyżuru ma obowiązek zgłosić dyrektorowi zauważone zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, których nie jest w stanie sam usunąć.
 6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki poszkodowanej osobie.
 

Losowe zdjęcie

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 239
Odsłon : 205701